top of page

the story

Het Schooiersbier is een speciaal voor Wichelen gebrouwen bier naar aanleiding van de viering 825 jaar Wichelen.

De naam "Schooiersbier" verwijst naar de spotnaam van de inwoners van het dorp Wichelen.

 

Verklaring 1 Politiek - Historish :

Wichelen is ontstaan als een kleine nederzetting aan de rechteroever van de Schelde, die gedurende vele eeuwen de enige verbindingsweg was waarlangs alles aan en afgevoerd werd. Ook de vijandige troepen die onze streek herhaaldelijk binnenvielen, gebruikten de Schelde als invalsweg. Die kleine nederzetting aan de oever van de stroom was een dankbaar doelwit voor hun stroop- en plundertochten. Zo waren er de Schotten die hier van 1578 tot 1580 de weerloze bevolking mishandelden en in 1580 waren er de Fransen die de bewoners op de vlucht dreven.

In 1645 hadden de Wichelaars veel te lijden van de Lotharingers die hier 2 maanden verbleven.

Van 1689 tot 1694 richtten de Franse soldaten hier veel schade aan en volgens de geschiedkunde was meer dan de helft van de Wichelse  bevolking tot de bedelstaf gedoemd.

 

verklaring 2 Sociaal - Economisch :

Door de ligging van het dorp waren de eerste bewoners bedrijvig in de visserij, de landbouw en de scheepvaart, zij het dan gewoon als scheepstrekkers. Door de landbouwers werd hier in de 18e en de 19e eeuw veel vlas geteeld, waarvan 1/3 in de gemeente zelf gesponnen en geweven werd. Maar de mechanisatie kondigde zich aan en de huisnijverheid takelde af en de grote spinnerijen en weverijen namen ook hier te Wichelen veel van het werk over.  Het ingevoerde katoen maakte opgang ten nadele van het vlas, dat minder en minder verbouwd werd. Zo belandden we in de periode van het Daensisme, met werkloosheid, stakingen, kinderarbeid enz... allemaal beelden die ons uit de film "Daens" nog in het geheugen liggen.

Bij de talrijke rampen en tegenslagen die het kleine dorp aan de Schelde te verwerken kreeg, moeten wij ook nog de talrijke overstromingen vermelden die het laaggelegen Wichelen in de loop der eeuwen overspoelden. Is het dan nog te verwonderen dat talrijke inwoners op bedeltocht moesten naar rijkere gemeenten en dat alle Wichelaars als "SCHOOIERS" de geschiedenis ingaan ?

Maar beschaamd zijn we er niet om. In tegendeel : arm zijn is geen schande, en dat onze voorouders het moeilijk hebben gehad, was een stimulans voor hun nakomelingen om te werken en zich in te zetten voor een betere maatschappij.  En dat zij erin gelukt zijn, bewijst het welvarend Wichelen waarin wij nu leven. Kortom, wij aanzien de spotnaam SCHOOIERS als een eretitel net zoals de "uitgeweken Wichelaars" die met kermismaandag met fierheid het beursje om den hals dragen als kenteken van de ORDE VAN DE WICHELSE SCHOOIERS.

Op initiatief van Schepen Lydie Van den Abbeele en met medewerking van Frans Temmerman, bieruitzetter in Wichelen kwam een akkoord tot stand met een brouwerij uit Lochristi, "de proefbrouwerij".

De smaak van het bier die het evenwicht houdt tussen Duvel en een betere Triple, met 6,5% alcohol ontstond tijdens een proefsessie met een zevental Wichelaars, die het bieridee in een vaste plooi hadden gelegd tijdens een KAV-reis naar Bretagne. Het bier wordt vooral door vrouwen beschreven als zeer toegankelijk.

Het flesje is voorzien van een speciaal ontworpen etiket van de hand van Danny De Pauw waarop naast het schooiersbeeld ook nog het oud-gemeentehuis, de Schelde en in de verte ook de parochiekerk van Wichelen te zien zijn.

Er werden ook speciale glazen gemaakt met "Wichelse Schooier" als opschrift.

Na de feestviering was het bier enkel te verkrijgen in Wichelen bij Frans De Temmerman, Bohemen 2.

Van 1999 tot 2011 werd het bier verdeeld door Temmerman Frans, eerst in 25 cl flesjes, daarna in flesjes van 33 cl.

Vanaf 1/10/ 2011 tot februari 2018 werd het bier verdeeld door Sedeyns Luc, oud dorp 102 te Wichelen.

Vanaf maart 2018 wordt het Schooiersbier verdeeld door Beaumont Stefaan, Brugstraat 18 te Wichelen.

Het bier wordt zowel thuis, op (plaatselijke) evenementen en in verschillende horecazaken in de buurt gedronken.

eerste  etiket
bottom of page